top of page
Malířský kurz pro děti
(6+)
SOBOTA
10:00-11:30

Lektorky: Dita Baker a Katarina Makarova

Umělecký ateliér SmartArt - facebook SmartArt

Dita Baker
Vystudovala Dějiny umění na University of North Florida a University of Kentucky - titul M.A. (ekvivalent Mgr.). V USA pracovala jako pedagog v Museum of Arts and Gardens, jako lektorka Dějin umění na University of Kentucky, lektorka Dějin umění na Vyšší odborné a střední umělecké škole Václava Hollara v Praze a nyní působím jako lektorka Dějin umění na Anglo-Americké univerzitě a zároveň jako manažerka a lektorka ve SmartArt.  Je členkou Americké národní organizace čestných členů Phi Kapa Phi.  Ve svém volném čase se zabývá granty pro neziskové organizace, výzkumem dějin ilustrace a překlady do AJ.

Katarina Makarova
Po Gymnáziu v Petrohradě vystudovala obor Ilustrace v médiích na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze.  Poté studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Art Education.  Od roku 2010 působí jako freelance výtvarník, kdy publikovala již přes 6 různých knih či ilustrovaných příběhů v různých médiích a uskutečnila mnoho výstav. Vyhrála několik výtvarných soutěží a je členkou Miroslav Šašek Foundation a Nerudovy Galerie.  Zároveň působí jako lektorka různých výtvarných a grafických technik v Draw Planet v Praze a také jako co-manažerka a výtvarná lektorka ve SmartArt.

Téma 5: Ikony

10. 6. 2017 od 10:00-11:30, Cena: 200 Kč

Přihlášení/rezervace nejpozději do: 5. 6. 2017

Děti si namalují portrét - s sebou prosíme vezměte rodinnou fotografii (rodiče / rodičů s dítětem / dětmi).

Vernisáž

10. 6. 2017 od 14 do 16 hod

Protože máme velkou radost, že děti baví malovat a tvořit, naplánovaly jsme ke konci školního roku na 10. 6. 2017 vernisáž, na které si budete moci prohlédnout všechny obrázky a výrobky dětí a případně i pozvat například babičky a dědečky, nebo někoho jiného, aby se přišel podívat také. Celá akce proběhne zdarma.

Vás, návštěvníky kurzů, bychom tak rády požádaly, abyste schovaly dosavadní tvorbu a pokud se budete chtít vernisáže účastnit, tak ji přinesli s sebou na některý z dalších kurzů, které se budou konat 22. 4., 27. 5. a nebo 10. 6. kdy v odpoledních hodinách od 14 do 16 hod. proběhne vernisáž.

Po skončení vernisáže si budete moci obrázky a výrobky zase odnést. Pokud by se Vám to nehodilo, bude možné vyzvednutí po domluvě kdykoli do konce června v době stálého programu herny (tj. Po – Pá 9:30 – 11:30 hod. a v Po a  Út i odpoledne 16:30 – 18 hod.).

V případě jakýchkoli dotazů prosím piště na hamzova.hana@gmail.com nebo rckuratko@gmail.com.

Tímto ale malířské kurzy nekončí a budeme v nich spolu se SmartArt pokračovat zase v dalším školním roce.

Téma 4: Antika

27. 5. 2017 od 10:00-11:30, Cena: 200 Kč

Přihlášení/rezervace nejpozději do: 22. 5. 2017

Přeneseme se do krásných příběhů starověkých Řeků a Římanů.  Podíváme se na různé techniky vázového malířství, které pak sami vyzkoušíme ve zjednodušené formě.  Budeme si povídat o antickém ideálu krásy a srovnáme ho s tím dnešním. Porovnáme si to, co již víme o Egypťanech z předchozího setkání právě s tím, jak přemýšleli Řekové a Římané.

 

Téma 3: Mezopotámské obrázkové vyprávění - předchůdce komiksu

22. 4. 2017 od 10:00-11:30, Cena: 200 Kč

Podívejte se s námi do starověkéko mezopotámského úrodného srpku, který se stal kulturní kolébkou naší civilizace.  Děti si budou moci vytvořit vlastní mezopotámskou mozaiku a zároveň v této technice zkonstruovat vlastní příběh.  Přiblížíme jim význam božstva pro tuto společnost, Chammurapiho zákoník a kompozitní formy bájných tvorů.

Téma 2: Starověký Egypt

4. 3. 2017 od 10:00-11:30, Cena: 200 Kč

 

Mladí archeologové budou pátrat po zasypaných artefaktech, aby se po chvíli proměnili na egyptské malíře portrétů, kteří se museli řídit neměnným kánonem.  V úvodu našeho druhého setkání se děti dozví informace  o malbách, sochách a stavbách Egypta z doby před více než 5 000 let.  To vše spojíme s povídáním o Knize mrtvých, mumifikaci a kultu osobnosti u egyptských panovníků.  
 


Téma 1: Cesta do pravěku

28. 1. 2017 od 10:00-11:30, Cena: 170 Kč

Děti, přijďte si popovídat o jeskynních lidech coby prvních graffitti umělcích a sochařích. Naučte se jejich techniky a seznamte se s materiály a nástroji, které používali.

Podíváme se do pravěku.  Přiblížíme dětem ztížené podmínky jeskynního prostředí z doby 40 000 až 20 000 přnl., ve které působil pravěký umělec.  Sami si budou moci vyrobit výtvarné náčiní prehistorického člověka a namalovat jeskynní malbu variacemi pravěkých technik.  Dětem promítneme různé typy umění z tohoto období, aby se tak mohly inspirovat při tvorbě vlastního pravěkého uměleckého díla.  Na časové ose, kterou přiblížíme dětskému chápání, nejen názorně ukážeme jak je tato doba vzdálená té naší, ale také dětem vysvětlíme určitou podobnost našeho myšlení s vnímáním a chápáním světa našich pravěkých předků. V první hodině také začneme s procvičováním základních anglických frází, které budeme s každou novou hodinou rozšiřovat o další slova a fráze dle probíraného tématu.

 

Kurz pro děti 6+ bez doprovodu rodičů. 

bottom of page