top of page
Montessori kurz
pro rodiče
SOBOTA/NEDĚLE

Rezervace nejpozději do 20:00 předchozího dne.

Odhlášení v den konání SMS

do 8:00 hod.

PROČ bych měl na večerní setkání chodit? Jsou určena i pro mne? URČITĚ ANO, pokud:

 • jste někdy slyšeli o Montessori a nevíte, co si přesně pod tímto slovem představit nebo

 • máte praktickou zkušenost, navštěvujete s dítětem Montessori programy, ale rádi byste věděli víc.

Lektorka: Kateřina Tomešová (pedagožka ze ZŠ Montessori Na Beránku)
 • série 6 tématicky navazujících setkání (20. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 8. 6. a 22. 6.)

 • určeno zejména rodičům a zájemcům o hlubší vhled do principů Montessori pedagogiky a jejího uplatnění v každodenní výchově a vzdělávání dětí

 • s teoretickým vhledem i praktickými ukázkami práce s Montessori materiálem

 • cena 350 Kč / osoba a večer

 • SLEVA 20% při úhradě celého kurzu - 1 680 Kč (280 Kč/seminář)

 • omezený počet míst, přihlaste se včas na e-mail: katerina.tomesova@centrum.cz

Montesori kurz doporučujeme, pokud si přejete a chcete podporovat rozvoj svého dítěte:

 • v praktických dovednostech,

 • v koncentraci, soustředění,

 • v přirozeném řádu jednání a chování k druhým i k sobě,

 • v budování pozitivního vztahu ke svému okolí a přírodě,

 • v rozvoji všech smyslů a vnitřní motivace,

 • v jazykovém cítění, vztahu k psaní, čtení, 

 • v matematice, logice a geometrii

 • a v mnohém dalším...

Skrze základní teorii, praktické ukázky a vaše vlastní procvičování vám předáme to nejzákladnější a důležité, co je dobré o Montessori pedagogice vědět.

 

Večer č. 1: Úvod do Montessori pedagogiky „S respektem a láskou k dítěti…“      

Termín: 20. 4. 2017 

Jak mohu přirozeně a nenásilně porozumět základním rysům a koncepci Montessori pedagogiky? V čem mi může být při výchově a vzdělávání mého dítěte přínosná a obohacující?  Abychom vám  mohli  co nejlépe odpovědět na tyto otázky, zaměříme se při našem prvním společném setkání zejména na:

 • základní teoretický úvod a seznámení s principy pro pedagogickou/rodičovskou práci a praxi,

 • blíže se zaměříme na témata související s výchovou a vzděláváním: respekt a respektující komunikace, samostatnost, význam svobodné volby a řádu, zodpovědnost, princip přirozeného důsledku, rozvoj koncentrace, smyslového poznání, vnitřní motivace, formy a způsoby ocenění, přirozenost budování vztahu ke světu, k druhým a sobě samému, heterogenita, připravené prostředí a jeho význam, role dospělého aj.,

 • vývojové fáze (senzitivní období) a přirozené potřeby dětí - jak nám mohou pomoci s výchovou a učením: 0-3 roky, 3-6 let, 6-12 let, 12-18 let,

 • třífázový model učení, praktické procvičování,

 • základní rozdělení vzdělávacích oblastí Montessori pedagogiky.

Večer č. 2: Montessori - Praktický život  „Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Termín: 27. 4. 2017

Jak pomoci dětem v rozvoji:

 • samostatnosti a sebeobsluhy,

 • koncentrace a vnitřní motivace,

 • smyslem pro řád a harmonii, pečlivost,

 • hrubé a jemné motoriky... (zaměřeno zejména na děti věkové skupiny 0-3 a 3-6 let)

Čeká nás:

 • Stručný a přehledný teoretický úvod do tématu,

 • praktické ukázky práce s materiálem,

 • náměty pro práci s dětmi v domácím prostředí a výrobu vlastních materiálů.

 

Večer č. 3: Montessori - Smyslová výchova „Vidět - cítit – osahat si – prožít. Porozumět – vědět - použít!“

Termín: 11. 5. 2017

Jak pomoci dětem v přirozeném rozvoji základních lidských smyslů, soulad a harmonie člověka se svým okolím. O smysluplnosti a prožívání přítomného okamžiku pro rozvoj koncentrace a vnitřní motivace. Objevování světa a vztahů v něm skrze smysly a smyslové prožívání (zaměřeno zejména na děti věkové skupiny 0-3, 3-6 let).

 • Stručný a přehledný teoretický úvod do tématu,

 • praktické ukázky práce s materiálem,

 • náměty pro práci s dětmi v domácím prostředí a výrobu vlastních materiálů.

Večer č. 4: Montessori – Matematika „Jak porozumět magii světa čísel, vztahů a souvislostí.“

Termín: 1. 6. 2017

„Chci prožít matematiku a stát se číslem :-)“

Jak pomoci dětem v rozvoji jejich přirozeného matematického a logického nadání skrze smyslové a interaktivní prožívání matematiky, světa čísel, početních operací a vztahů. Interaktivní a praktický seminář zaměřený zejména na děti ve věku 3-6 (MŠ) a 6-12 let (1. stupeň ZŠ).

 • Stručný a přehledný teoretický úvod do tématu (číselné symboly, význam množství, desítková soustava, přechod přes 10, smyslové prožívání základních početních operací (+, -, * , : ), číselné řady, násobilka),

 • praktické ukázky práce s materiálem,

 • náměty pro práci s dětmi v domácím prostředí a výrobu vlastních materiálů.

 

Večer č. 5:  Montessori – Jazyková výchova „Slova, slůvka, slovíčka – čtením a psaním k porozumění světu!"

Termín: 8. 6. 2017

JJ

Jak pomoci dětem v rozvoji jejich přirozeného jazykového cítění, podpořit vztah k jazyku jako systému (práce se slovy, písmeny, znaky). Náměty na podporu čtení a psaní v rodině, podpora nácviku psaní písmen a rozvoje čtenářství s pomocí Montessori materiálu. Interaktivní a praktický seminář zaměřený zejména na děti ve věku 3-6 (MŠ) a 6-12 let (1. stupeň ZŠ).

 • Stručný a přehledný teoretický úvod do tématu (písmo jako systém znaků, prvotní čtení a psaní, pravidla gramatiky: např. jak na psaní i/y, slovní druhy, vyjmenovaná slova aj.),

 • praktické ukázky práce s materiálem,

 • náměty pro práci s dětmi v domácím prostředí a výrobu vlastních materiálů.

Večer č. 6: Montessori – Kosmická výchova „Svět kolem nás je tak barevný a hravý. Ptám se – objevuji - učím se- rozumím – jednám svobodně a zodpovědně“

Termín: 22. 6. 2017

Jak jako rodič mohu podpořit to, aby dítě objevovalo svět a jeho zákonitosti skrze otázky a hledání vlastních odpovědí. Aby přirozeně vnímalo svět jako soubor vztahů a interakcí živé a neživé přírody, přirozeného řádu věcí, kooperace a spolupráce, kouzlo fyzikálních principů, biologických vztahů či chemických reakcí… Interaktivní a praktický seminář zaměřený zejména na děti ve věku 3-6 (MŠ) a 6-12 let (1. stupeň ZŠ).

 • Stručný a přehledný teoretický úvod do tématu,

 • praktické ukázky práce s materiálem

 • náměty pro práci s dětmi v domácím prostředí a výrobu vlastních materiálů.

bottom of page