top of page
Montessori pracovna: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ s Kateřinou Tomešovou je určena pro děti od 4 do 8 let (max. 7 rodičů s dětmi).

Lektorka : Kateřina Tomešová (pedagožka ze ZŠ Montessori Na Beránku)

Cena: 250 Kč /rodina

Rezervace nutná na e-mail: katerina.tomesova@centrum.cz.

Společný blok Montessori pracovny zahrnuje:

  • Úvodní setkání účastníků na elipse, představení vybraného materiálu,

  • individuální/společná práci s Montessori materiálem (praktický život, smyslový, jazykový či matematický materiál, kosmická témata) + prostor pro dotazy a konzultace ze strany rodičů,

  • malou společnou svačinku,

  • závěrečné společné rozloučení.

Odpolední Montessori pracovny jsou velmi vhodné i pro rodiče s dětmi předškolního  (4-6 let) či mladšího školního věku (6-8/9 let). V rámci pracovny nabízíme prostor pro práci s materiálem zaměřeným na konkrétní téma (oblast), ve které se dítě chce a potřebuje zlepšit (např. matematický materiál pro základní početní operace, přechod přes 10 a výstavba desítkové soustavy, násobilka atp., v jazyce potom nácvik psaní, prvotní čtení atp.) S lektorkou je možno v konzultovat konkrétní téma a získat náměty a doporučení na práci s dítětem také v domácím prostředí.

Pro dobré porozumění tématu a práci v materiálem doporučujeme rodičům navštívit večerní Montessori kurz pro rodiče

Pracovna je velmi vhodná jako interaktivní prostředí pro děti předškolního věku či jako navazující kroužková aktivita pro děti v 1 – 2. (3.) třídě ZŠ, která přirozenou metodou podpoří upevnění znalostí příslušného obsahu učiva. Důležitá je pravidelná a dlouhodobá aktivita a práce v příslušné oblasti.

BONUS:

Ke každému tématu, prezentovanému  na úvodní společné elipse, obdrží rodiče základní informace či odborný materiál, na základě kterého mohou následně s dítětem pracovat také doma.

bottom of page