top of page
Prohlášení o zpracování osobních údajů

Rodinné centrum Kuřátko, z. s. získává a zpracovává osobní údaje ve dvou základních režimech:

  1. Osobní údaje účastníků registrujících se na akce pořádané spolkem. Tyto osobní údaje nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.

  2. Osobní údaje poskytnuté spolku pro marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Evidované osobní údaje:

* Jméno
* Příjmení
* E-mailová adresa
* Telefonní číslo

1. Registrace účastníka na akci konanou Rodinným centrum Kuřátko, z. s.

Osobní údaje jsou získávány na základě registrace zájemce na akci, uchovávány jsou maximálně týden po uskutečnění akce. Po uplynutí jednoho týdne po realizaci akce jsou údaje smazány. Odpovědnost za uchování/mazání dat má členka spolku pověřená realizací akce.

Registrace na akci/předání osobních údajů probíhá na základě osobní žádosti zájemce přímo v prostorách Rodinného centru Kuřátko nebo elektronicky. Elektronickou žádost je možné podat přes registrační formuláře na webových stránkách www.rckuratko.cz, zaslat e-mailem na rckuratko@gmail.com nebo pomocí SMS na telefon 777 001 719. Osobní údaje jsou předány ke zpracování člence spolku odpovědné za realizaci akce a nejsou dále ukládány a evidovány. Odpovědnost za předání a mazání takto získaných osobních údajů má osoba pověřená správou e-mailové schránky spolku a SIM karty spolku. Osobní údaje je možné předat i přímo člence spolku odpovědné za pořádání akce.

2. Marketingové účely

Pro marketingové účely jsou využívány pouze e-mailové adresy. E-maily jsou rozesílány formou hromadných e-mailů s využitím funkce „skrytá kopie“ tak, aby e-mailové adresy nebyly zveřejněny pro ostatní osoby, které dané sdělení obdržely.

Marketingové hromadné e-maily (zjm. informace o provozu a pravidelný program) jsou zasílány pouze na adresy, jejichž majitelé dali Rodinnému centru Kuřátko, z. s. výslovný, písemný/elektronický souhlas se zpracováním osobních údajů. Rozesílány jsou výhradně informace o plánovaných aktivitách Rodinného centra Kuřátko. E-mailové adresy nejsou poskytovány třetí straně. Na uchovávané e-mailové adresy nejsou v žádném případě rozesílána komerční sdělení jiných subjektů.

E-mailové adresy jsou evidovány v seznamu adres, který je aktualizován minimálně 1x za rok, vždy v období 1. 7. – 31. 8. daného roku.  Každá osoba evidovaná v tomto seznamu může kdykoli požádat o ukončení zasílání e-mailové korespondence a to e-mailem zaslaným na rckuratko@gmail.com nebo vyplněním elektronické žádosti, která je k dispozici na webu Rodinného centra Kuřátko ZDE. Výmaz bude proveden vždy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Každá osoba evidovaná v tomto seznamu má právo také požádat o změnu/omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím formuláře ZDE či žádostí odeslanou na e-mail rckuratko@gmail.com.

Rodinné centrum Kuřátko, z. s. neeviduje žádné osobní údaje dětí, které hernu navštěvují.

Každá osoba má právo požadovat od Rodinného centra Kuřátko, z. s. jako od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají.

Každá osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Rodinné centrum Kuřátko, z. s. používá cookies. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Cookies nám pomáhají sledovat Vaše preference a podle toho se snažíme optimalizovat naše webové stránky. Jsou to malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

bottom of page